Relacje między pracownikami mają wpływ na wyniki ich pracy. Jest to wiadome nie od dziś. Oczywiście chodzi o to, aby relacje te były jak najlepsze. Ludzie w pracy nie muszą być przyjaciółmi, ale powinni się bez problemu dogadywać, szanować i móc na siebie liczyć w sprawach zawodowych. Praktyka pokazuje jednak, że czasem jest inaczej. Dlatego pracodawcy chcący zmienić tą niekorzystną sytuację organizują dla swoich podwładnych wyjazdy firmowe.

Jest to nowa, ale coraz bardziej popularna forma integracji i poprawa stosunków międzyludzkich w firmie. Wyjazdy firmowe to nie tylko dobra możliwość integracji z nowymi pracownikami, ale także szansa na przykład na rozwiązanie pewnych konfliktów, które pojawiały się w codziennej pracy.